ABOUT US

私たちについて

SCROLL

 • MASAHIRO
  SHIMIZU

  CEO

 • SOU
  SHIMADA

  CTO

 • RYUTA
  ENDO

  取締役COO

 • HIDEO
  ITO

  経営企画リーダー

 • KEITO
  SATO

  Tech
  Lead

 • TERUHISA
  FUKUMOTO

  VPoE

 • KAN
  AKUTSU

  Project
  Manager

 • KYOSUKE
  KODERA

  Tech
  Lead

 • AARON
  BURDICK

  Tech
  Lead

 • HIROKO
  ABE

  Dev

 • YUYA
  NAKAMURA

  Dev

 • KEI
  TAKAKUDA

  Dev

 • RYUTO
  FUJITA

  Dev

 • KIM
  HYUNSUNG

  Designer

 • MIO
  MORIMATSU

  Dev

 • ATSUSHI
  UDA

  Biz

 • SAWAKO
  ISHIOKA

  Biz

 • HITOSHI
  AKAHOSHI

  Biz

 • TEPPEI
  FUKUYAMA

  Biz

 • SAE
  TAWARAYA

  Biz

 • KEITARO
  TAKADA

  Biz

 • MISAKI
  MORI

  Biz

 • YASUHIRO
  YANO

  Biz

 • MASAMICHI
  OKUBO

  Biz

 • YUSUKE
  OE

  Biz

 • MIRAI
  YAMAMOTO

  Biz

 • MINATO
  NAKAMURA

  Biz

 • KENTARO
  HIJIKATA

  Biz

 • RISA
  SHIMIZU

  Corporate
  Planning

 • TORU
  MATSUDA

  Corporate
  Planning